Universal language

I don`t know why, but making my own language is something that always interested me
So i`ll try it even though i don`t know why i want to do it.
do you have ideas, let me know

what you should take in consideration is:

  • The A never will be used
  • when you want to say o, a, u or i in stays that way, do you want the letter to be bigger, you write dubbel letter like uu, oo, ie
  • the oe is for something nice, exciting, or very very tastefull
  • the e, is for something dirty, nasty, sticky etc.
  • ij or ei will be writen as Y
UNI

NL

ENG

Audio

Do Ik I
Nok Wil Want
Broen Liefde Love
Mos Geld Money
Nodde Drinken Drink
Moeskuh Eten Eat
Boendoen Vagina Vagina
Boed Penis Penis
Boedboer Vrijen, Neuken, Seks hebben, cohabiteren Making love, having sex, fuck, intercourse
Boedbos Masturberen, Rukken, Vingeren, Aftrekken, Masturbating, jerking,
Ulder Aarde Earth
Meen Alles Everything
Dek Klaar Finish, Done,
Nektun kijk, Kijken, zien, Look, Looking, view, watch,
Noel Zoet Sweet
Wos Zout Salt
Bekjo Zuur Sour
Lekjee Bitter Bitter
Boen Lekker, fijn Tasty, nice
wekjuh Vies Dirty, Nasty, Dirty,
Noenso Meisje, Vrouw, Woman, Girl,
Doeron Man, Jongen, Man, Boy,
Dullek Gek, Raar, Crazy, Weird,
Nonduhwek Medisch, medicinaal, Medical,
Loerskuh Gezondheid Health
Lerskuhjok Medicatie, Medicamenten, Medicine, Drugs,
Lurk Mond Mouth
Lurkboen Beffen, gebeft Eating pussy
Lurkboed Pijpen, gepijpt Blowjob,
Lurkboel Zoenen, intiem kussen, tongen, Kissing,
Zul Hebben, heeft, had, heb, Have,
Nerk Zijn, is, Are,
boh De The
Lovske Regels Rules
Luvske Wet, wetten, Law, Laws,
Poenduh Goed Good
Wuls Slecht Bad
Roeberor Latex, Rubber, Latex, Rubber,
Womkuh Chemisch Chemical
Mol Nul, geen, niets, niks, Zero, Nothing,
jonk een, 1 One, 1
Sjek Twee, 2 Two, 2
Muj Drie, 3 Three, 3
Work Vier, 4 Four, 4
Jet Vijf, 5 Five, 5
Mels Zes, 6 Six, 6
Londi Zeven, 7 Seven, 7
Misdo Acht, 8 Eight, 8
Welku Negen, 9 Nine, 9
Sles Tien, 10 Ten, 10
Wuldek Honderd, 100 Hudred, 100
Leekoo Duizend, 1000 Thousand, 1000
Wernokul Miljoen, 1.000.000 Million, 1.000.000
Worsnokul Miljard, 1.000.000.000 Billion, 1.000.000.000
Wernosokul Biljoen, 1.000.000.000.000 Trillion, 1.000.000.000.000
Worsnenonikul biljard, 1.000.000.000.000.000 Quadrillion , 1.000.000.000.000.000
Wonskuletsionel Triljoen, 1.000.000.000.000.000.000 Quintillion , 1.000.000.000.000.000.000
Wendoletsokinel Triljard, 1.000.000.000.000.000.000.000 Sextillion, 1.000.000.000.000.000.000.000
Weh Jij, jou, jouw, u, uw, You, your,
Wols Jong, Young,
Wullos Oud Old
Weljo Dat That
Nojoh Zij, hun, Them,
Noerdoen Likken Licking
Doemon Verliefd In Love
Wosseh Satijn Satin
Mokdo Katoen Cotton
Welnoki Leer Leather
sytoh Nylon Nylon
weklehni Plastic Plastic
Linode Silicone Silicon
Wyske Glas Glass
Weej Pijn Pain
Sytny Snijden Cutting
Kys Mes Knive
Lerkju Mag May
Drenkji Penetreren Penetration
Noerkuh Fetisj Fetish
Wler Haar hair
klek ontlasting/mest poo/manure
fik heb have
Broeduheejuh Brandweer firedepartment
Rietuh Bel, telefoon, telefoneer Ring, ringing, calling, call
Sloeker Slapen, slaap, slaapt sleeping, sleep
doloenker Roken smoking
Losbroeduh aansteker lighter
dronduhlir vrachtwagen truck, lorry
Monduhroen Chauffeur driver
DronduhlirMonduhroen Vrachtwagenchauffeur lorrydriver
Broede vuur, Brand fire
heej stop, Halt stop
Heejuh stoppen stoping
drendohlir Bus Bus
Slot Taal Language
Flet spreek, spreken speak, speaking
Folt Licht, lamp Light, lamp
slutmet Horizon Horizon
Flort zee sea
Doduhkoen Strand Beach
Dert Naar, vervelend Unpleasant
Flut Naar, (ergens >naar< toe gaan to,
Lok heen, toe, to,
Spon Rij, rijden, rijdt drive, driving, drove
Bollos Waar Where
Desdur gaan, ga Go, going
frie Wij, Ons We, us
Snullot Papier Paper
kolles Pen Pen
Moks Praten, spreken, spreek speak, speaking, talking
Doboenskuhr Masker Mask
Buhdoendoe Geil, opgewonden horny, excited
Suttur Wat What
Snettoh denk, denken, denkt, dacht think, thinking, thought
Ledoen Leven life
Kusset Dood Death, die
dryknie Gewond injured
tynirdoo Lassen, las weld, welding
Floroe Fantastisch fantastic
wletnykoo Ziekenhuis Hospital
woltykot Ambulance Ambulance
Fitkliendur Geld Money
Dronts Klus, klussen Job
Botter Huis, thuis House, home
Dorkinoe Familie Family
Odit Computer, PC Computer, PC
Dorkienek Dierentuin Zoo
Terrok Instrument Instrument
Dorretie Plattegrond, navigatie, GPS Maps, map, GPS
Boknuh Nieuws News
Zettel Bericht Message
Boknuhzettel Nieuwsbericht Newsitem
Dul Arts, dokter docter,
Nertodul Huisarts Familydoctor
Rietuhbol Telefoon Phone
Dolktur Brandstof Fuel
Tolt Sleutel Key
Snortiek Zwembad Swimming pool
Tillor Boek, Boeken Book, Books
Uduhroe Blij, Lachen, Grappig Happy, laughing, funny
Terreu Boos Mad
Notteruh Bang Afraid
Busset Bedroeft, huil, Huilen, verdriet, verdrietig Sad, cry, crying
Dolti Feest, feesten Party, celebrate
Nostol weer (het weer) weather
Nostelzettel Weerbericht weather report
Toliekuh Winkel Shop
Mutkor Activiteit Activity
Tillorbotter Bibliotheek Library
Seedertonie Afspraak Apointment
Dytur Gevaar, gevaarlijk Danger
Dorkuuneej Energie, Stroom, voltage Energy, voltage
Terkynie Weerstand resistance
Buhkoltir Bezoek, visite visit,
Rudduroe Vibratie, Vibrator, Trilling Vibrating, vibrator, vibrate
koendur Dildo, Kunstpenis Dildo
ventienyk Aandoening, handicap condition, handicap
Ruttol Sporten, sport sports, sport
Viktuhrektor werk, arbeid, werken, work, working,
Lottur Worden want to be
Koenutel Buttplug Buttplug
Boedboerlottoe neukmachine fuckmachine
Lottoe Machine, apparaat Machine
flottir ejaculeren ejaculate
Doebunter Orgasme Orgasm
Sotter Voelen, voel feel, feeling
Wettoh Oma, grootmoeder grandma
Lottoer Opa, grootvader grandpa
koerdon Mama, moeder, ma Mom, Mommy, Mother
toerdor Papa, vader, pa dad, daddy
florruh Zus, Zussen sister, sisters
foeker Broer Brother
dorrok kind, kinderen, kindje, kinder child, children
Terron Tante aunt
bokker Oom uncle
Deltodorrok Baby, pas geborenen Baby
wolkdorrok Kleuter toddler
weltdorrok Peuter toddler
wosletdorrok puber adolescent
Wolsflottuh jong volwassen young adult
flottuh volwassen, volwassenen adult, adults
sloetol warm, warmte warm, heat
derkoo koud cold
doltsderkoo ijs, bevroren ice, frozen